15 - 50 kg

15 – 36 kg
3 – 12 lat
ECE II/III

15 – 50 kg
3 – 12 lat
ECE II/III

h1