Recaro Child Safety prowadzi akcję wymiany baz Recaro fix, kompatybilnych z dziecięcymi fotelikami samochodowymi Optia oraz nosidełkami Privia. Akcja dotyczy wyłącznie baz Recaro fix z konkretnej serii. Klienci nie ponoszą kosztów wymiany.

Testy wykazały, że pewne serie produktu, jakim jest baza Recaro fix, wprawdzie spełniają wymagania normy ECE-R44/04, natomiast nie odpowiadają wymaganiom jakościowym Recaro Child Safety. W warunkach testowych ze szczególnie dużym obciążeniem, znacznie wykraczających poza dopuszczalną normę, może się zdarzyć, że podczas użytkowania produktów z tej serii w kombinacji z fotelikiem Optia dojdzie do deformacji drążków łączących bazę Recaro fix z fotelikiem. Możliwym skutkiem deformacji jest ewentualnie odłączenie się fotelika od bazy przy bardzo silnym obciążeniu.

Wspomniane deformacje spowodowane są pewnymi właściwościami materiału, z którego wykonane są drążki łączące, które zastosowano wyłącznie w produktach o numerach seryjnych od ER01000000 do ER01017825 (włącznie). Problem ten nie dotyczy żadnych innych baz Recaro fix.

Dla Recaro Child Safety bezpieczeństwo klientów ma nadrzędne znaczenie. Z tego powodu firma oferuje wszystkim posiadaczom baz Recaro fix o podanych powyżej numerach seryjnych możliwość ich bezpłatnej wymiany. Chociaż użytkowanie bazy Recaro fix w połączeniu z nosidełkiem Privia jest możliwe bez żadnych ograniczeń, firma zaleca wymianę bazy niezależnie od tego, czy jest ona użytkowana aktualnie z dziecięcym fotelikiem samochodowym Optia czy też z nosidełkiem Privia. W ten sposób zagwarantowane zostanie bezpieczeństwo użytkowania produktu również w przyszłości w kombinacji z fotelikiem Optia.

Klienci mogą zasięgnąć informacji na temat akcji wymiany produktów na stronie internetowej Recaro Child Safety pod adresem http://safety.recaro-cs.com. Jest tam również dostępne narzędzie online, które pomoże Państwu stwierdzić, czy akcja dotyczy posiadanego przez Państwa produktu oraz zarejestrować swój udział w akcji. Produkty, których dotyczy akcja, zostaną zidentyfikowane dzięki swoim numerom seryjnym, znajdującym się na naklejkach na spodzie bazy Recaro fix. W razie pytań można zwrócić się do infolinii Recaro Child Safety: konsultanci są dostępni codziennie godzinach od 6:00 do 22:00 pod numerem telefonu 0800-6863 560 (dla klientów dzwoniących z Niemiec) lub +49 (0) 9255 77-66 (dla klientów dzwoniących z zagranicy).

h1